بهترین وکیل شهرداری در تهران

چگونه بهترین وکیل شهرداری در تهران را پیدا کنیم ؟

افزایش زیاد جمعیت در تهران باعث بروز مشکلات عدیده ای بین اشخاص و شهرداری تهران به عنوان یک بازوی پیوند حقوقی شهروندی اشخاص با اعمال حاکمیت دولتی عمل می نماید . اما موضوع اصلی بحث ما بهترین وکیل شهرداری در تهران است که به طور دقیق تر بهترین وکیل شهرداری در تهران در زمینه انجام وکالت و طرح شکایت در دیوان عدالت اداری است ، بگذارید موضوع را با طرح یک نمونه دادخواست علیه شهرداری در دیوان عدالت اداری شرح دهیم:

الف) شرح مختصری از موضوع:

موکل ایجانب مستند به سند رسمی صلح سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت به شماره 118317 و سند رسمی اجاره اموال غیرمنقول به شماره 118318 هردو به تاریخ 28/4/96 (پیوست شماره 1 و2 )اقدام به خرید سرقفلی یک باب  زیرزمین تجاری جزء پلاک 72 فرعی از 3702 اصلی واقع در منطقه 3 تهران ( 6 دانگ یک باب کارگاه در زیرزمین به مساحت 242 متر مربع ) دارای دو در شمای و جنوبی مجزا از درب اصلی ساختمان نموده است .

محل مزبور قبل از سال ۱۳۵۲ در مالکیت سرقفلی شخصی بنام فیروز طالش فرزند اسمعیل و و ارتین وارطانیان هفتوانی فرزند روبین به شناسنامه ۳۲۹ صادرا از حوزه شاهپور ( سلماس ) که کارگاه کفاشی داشته و شرکت هومر که در آن زمان در ایران فعالیت تولید کفش داشتند بوده که بدلیل عدم فعالیت و فوت مستاجر آقای وارطانیان کارگاه مزبور تعطیل میشود و در نهایت در تاریخ 28/4/96 موکل به شرح فوق و با مستندات پیوست نسبت به خرید سرقفلی اقدام و بلافاصله نسبت به بازسازی محل جهت فضاسازی نسبت به شغل خود جهت ایجاد کارگاه صحافی اقدام می نماید که با مراجعه مامورین شهرداری مواجه شده و از ادامه عملیات جلوگیری به عمل آوردند.

ب) دلایل و مستندات ابرازی :

1- همانگونه که در مراتب فوق توضیح داده شد محل مذکور قبل از سال 1353 دارای پروانه اشتغال به پیشه کارگاه کفاشی بوده است .(پیوست شماره 3) و همچنین در سال 1384 نیز دارای پروانه کسب در رسته تولیدی کفش بوده است.(پیوست شماره 4) که همگی این موارد نشان دهنده کاربری غیرمسکونی ملک از گذشته تا به امروز می باشد ، مضافا اینکه هم اکنون نیز تعداد زیادی از واحدهای تجاری در طبقه همکف با کاربری تجاری مشغول فعالیت می باشند.

2- برابر با نامه شماره 29192 مورخ 11/4/96 سازمان تامین اجتماعی اداره کل غرب تهران که در پاسخ به استعلام دفتر اسناد رسمی 272 تهران صادر شده است صراحتا مشخصات ملک در قالب یک باب واحد تجاری بیان شده است.(پیوست شماره 5)

3- ریاست عالیقدر همانگونه که مستحضر هستید مطابق با ماده 1 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 7/9/47 نوسازی و عمران و اصلاحات اساسی و تامین نیازهای شهری و ….. و همچنین مستند به بند 24 ماده 55 قانون شهرداری ها صدور پروانه بازسازی و ساخت و پایان کار برای کلیه ساختمان های داخل در حریم شهر ها از وظایف شهرداری ها می باشد. در همین راستا نیز موکل در تاریخ 9/9/98 به صورت رسمی و مکتوب در نامه ثبت شده در دبیرخانه شهرداری منطقه 6 به شماره 59984/506 مورخ 9/9/98 (پیوست شماره 6) درخواست خود را مبنی بر صدور مجوز بازسازی و فعالیت و در نهایت صدور پایان کار به معاونت شهرسازی تقدیم نموده است که متاسفانه تا کنون هیچ پاسخی بدان داده نشده است و شهرداری صرفا با جلوگیری از ادامه فعالیت ، ایشان را در وضعیت بلاتکلیفی رها و حقوق مالکانه موکل را نادیده گرفته است.

 

4-وجود صورت حساب پرداخت عوارض مشاغل از گذشته تا کنون نیز نشان دهنده این است که شهرداری ملک را به عنوان یک واحد تجاری شناخته و اقدام به اخذ عوارض نموده است ، که یک نمونه از این صورت حساب ها جهت اطاع به پیوست تقدیم شده است.(پیوست شماره 7)

5- فرم چاپی غیرمسکونی دفاتر خدمات الکترونیک شهر مورخ 23/11/95 که در آن صراحتا کاربری و استفاده تجاری فعالیت کسبی از ابتدا تا کنون بیان شده است.(پیوست شماره 8)

6- مستند به نامه شماره 3581/24/3 مورخ 22/7/96 شرکت توزیع نیروی برق تهران که در پاسخ به استعلام شهرداری منطقه 6 صادر شده است نیز صراحتا بیان شده است: ( انشعاب پرونده شماره فوق با توجه به محتویات موجود در پرونده از تاریخ 26/4/1351 جهت مصارف تجاری نصب گردیده است.) (پیوست شماره 9) همچنین قبوض برق صادر شده که در آن نوع مصرف را تجاری تعیین نموده است نیز موید ای نکته می باشد.(پیست شماره 10)

8_ استعلام صورت گرفته توسط اداره کل امور مالیاتی مرکز تهران به شماره 114010 مورخ 9/12/95 و پاسخ استعلام مربوطه که در آن مشخصات ملک را 6 دانگ از 6 دانگ یک باب کارگاه در زیرزمین  تفکیکی به همراه انباری ذکر کرده است نیز نشان دهنده استفاده تجاری از ملک مذکور می باشد.(پیوست های شماره 11)

 

پ)خلاصه استدعا :

ریاست محترم ضمن تشکر از بذل عنایت و توجه حضرت‌عالی ، با توجه به‌مراتب عنوان شده و مستندات ابرازی همان‌گونه که مشخص است ملک مذکور دارای کاربری غیرمسکونی و استفاده به‌صورت تجاری از گذشته تا به حال بوده است  درحالی‌که هم اکنون شهرداری با وجود قبول سابقه تجاری و همچنین درخواست کتبی موکل مبنی بر صدور پروانه و مجوز بازسازی و النهایه صدور پایان کار صرفاً از ادامه فعالیت ایشان جلوگیری نموده است و با وجود مالکیت رسمی ایشان حقوق مالکانه موکل را نادیده گرفته‌اند ، لذا بدین‌وسیله الزام شهرداری به صدور مجوز بازسازی و پایان کار تجاری جهت ادامه فعالیت کسبی که از تکالیف و وظایف شهرداری ها می باشد مورد استدعاست.

همانگونه که ملاحظه می فرمایید نحوه احقاق حقوق توسط بهترین وکیل شهرداری در تهران بدین صورت است ، حال بهتر است شما را از نتیجه این دعوی و رایی که دیوان عدالت اداری صادر نموده است مطلع نمایم:

مرجع رسیدگی : شعبه 10 دیوان عدالت اداري

شاكي: محمدحسین رسالتی به وكالت از مهدی هاتفی فرزند اکبر

طرف شکایت: شهرداری تهران

موضوع شکایت و خواسته: الزام شهرداری به صدور مجوز بازسازی و پایان کار تجاری پلاک ثبتی 72 فرعی از 3702 اصلی

گردشکار: وکیل شاکی با تقدیم دادخواست بخواسته فوق که به شماره ثبت 9900416 و به این شعبه ارجاع شده است اجمالا اظهار داشت: با عنایت به خرید سرقفلی یک باب زیرزمین تجاری پلاک ثبتی 72 فرعی از 3702 اصلی توسط موکل وسابقه قدمت فعالیت تجاری ملک به قبل از سال 1352 با توجه به پرداخت عوارض به شهرداری و پرداخت مالیات و هم چنین تاریخ نصب کنتور برق تقاضای رسیدگی و صدور حکم مورد استدعاست. طرف شکایت در پاسخ به شکایت شاکی به موجب لایحه دفاعیه که تحت شماره 738650 مورخ

99/4/16

در دفتر این شعبه نبت شده است اعلام کرده: باتوجه به صورت محلس تفکیکی مورخه

1370/12/14

هج اشاره ای به فضای تجاری زیرزمین نشده است ودلابل ارائه شده شاکی موید وجود بنای تجاری در زیرزمین نمی باشد.ایک جلسه رسیدگی شعبه در وقت فوق العاده تشکیل است و پس از بررسی دلایل و مستندات طرفین ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.

«« رأی شعبه»»

در خصوص شکایت محمدحسین رسالتی به وکالت از مهدی هاتفی بطرفیت شهرداری تهران به خواسته الزام شهرداری به صدور مجوز بازسازی وبابان کار تجاری بلاک شتی 72 فرعی از 3702 اصلی با عنایت به محتویات پرونده نظريه مدارک و مستندات ارائه شده از جانب وکیل شاکی تاریخ نصب کنتور برق-پرداخت عوارض و مالیات پروانه اسنفال و…) که دلالت بر قدمت وفعالیت ملک به صورت تجاری می نماید واز سوی طرف شکایت (شهرداری) نیز دلیل و مدرکی دال بر وقوع تخلف ساختمانی وارجاع موضوع به کمیسیون ماده صد ارائه نشده است شکایت مطروحه را با توجه به صورت جلسه شماره 336 کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری ايران مورخه 1380/6/21 واصلاحبه مصوبه تعیین تکلیف و تشت واحدهای تجاری و اداری در شهر تهران نصویبی در دویست وسومین جلسه رسمی علنی فوق العاده شورای اسلامی شهر تهران مورخه 85/6/28 وهم چنین مستد به ماده 10 قانون تشکیلات وآئین دادرسی دیوان عدالت اداری وسد 24 ماده 55 قانون شهرداری ضمن حكم به ورود شكابت حکم به الرام شهرداری به صدور مجوز بازسازی و پایان کار تجاری بلاک شتی 72 فرعی از 3702 اصلی را صادر و اعلام می دارد. رای صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدبدنطر دیوان عدالت اداری می باشد.

همانگونه که ملاحظه می فرمایید با وجود اینکه رسیدگی در دیوان عدالت اداری غیر حضوری است و همانند سایر محاکم دادگستری دادگاهی تشکیل نمی گردد که خواهان یا وکیل ایشان موضوع را به صورت شفاهی توضیح دهند اما بهترین وکیل شهرداری در تهران با استفاده از تجربه فراوان در انجام پرونده های بسیار در دیوان عدالت اداری قطعا در همان ابتدای امر و تنظیم دادخواست دیوان عدالت اداری و انجام سایر امور تخصصی این حوزه به شما در کسب نتیجه مثبت کمک نماید.

البته توصیه ما به عنوان متخصص این حوزه به شما این است اگر مشکلاتی را به شهرداری تهران دارید در ابتدا سعی کنید موضوع را از طریق درون سازمانی حل و فصل نمایید چراکه این کار هم هزینه کمتری برای شما خواهد داشت هم احتمال موفقیت بیشتری را دارد به دلیل اینکه رای گرفتن در دیوان عدالت اداری علیه یک ارگان دولتی و عمومی کار آسانی نخواهد بود.

خدمات ما