بهترین وکیل اداری و استخدامی در تهران

چگونه بهترین وکیل اداری و استخدامی در تهران را پیدا کنیم ؟

ما در سایر توضیحات و موضوعات تخصصی دیوان عدالت اداری بارها توضیح داده ایم که ملاک و معیار جهت تشخیص این موضوع تنها تخصص و تجربه ، و رزومه یک وکیل در انجام موضوعات مختلف است ، حال سوال پیش می آید که چگونه میتوان از رزومه یک وکیل اطلاع پیدا کرد ، این موضوع عموما از طریق معرفی حاصل می گردد اما ما امکانی را برای شما به وجود آورده ایم که شخصا می توانید از رزومه گروه ما اطلاع حاصل نمایید، بدین صورت که با مراجعه به قسمت نمونه آرای مثبت اخذ شده در این سایت و همچنین مراجعه به صفحه اینستاگرام ما به نشانی vakil_divan_edalat  از کیفیت کار ما اطلاع حاصل نمایید.

بگذارید موضوع را با تشریح یک بحث تخصصی در زمینه اداری و استخدامی شروع نماییم.

بهره مندی کارمندان زن از کمک هزینه عائله مندی و اولاد چگونه است؟

بهترین وکیل اداری و استخدامی در تهران بدین گونه توضیح خواهد داد.

طرح بحث

کارمندان زن شاغل، بازنشسته یا وظیفه بگیر مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری که دارای همسر نیستند یا همسر آنان معلول یا از کارافتاده کلی است یا متکفل مخارج فرزندان خود هستند، از مزایای کمک هزینه عائله مندی موضوع بند (۴) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری برخوردار می گردند.

شرایط بهره مندی کارمندان زن از کمک هزینه عائله مندی و اولاد

کارمندان زن شاغل، بازنشسته یا وظیفه بگیر مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری که:

١) دارای همسر نبوده (اعم از بیوه، مطلقه). | ۲) یا همسر آنان معلول یا از کار افتاده کلی است.

۳) یا خود به تنهایی متکفل مخارج فرزندان هستند. • مستند: بند (۴) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون تفسیر بند (۴) ماده (۶۸) قانونمدیریت خدمات کشوری و رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۸۲۰ مورخ۱۳۹۱/۱۱/۹

نکات کلیدی

۱) بر اساس بند (۴) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری:

7 حداکثر سن برای اولاد ذکور جهت استفاده از کمک هزینه اولاد – به شرط ادامه تحصیل و نیز غیر شاغل بودن فرزند – (۲۵) سال تمام است. / اولاد اناث به شرط نداشتن شوهر می توانند از کمک هزینه اولاد بهره مند شوند. / فرزندان معلول و از کارافتاده کلی به تشخیص مراجع پزشکی ذی ربط (به شرط متصل بودنمعلولیت به تاریخ تحت تکفل بودن مادر)، مشمول محدودیت سقف سنی مزبور جهت استفاده از کمک هزینه اولاد نیستند.

۲) صرف حضانت طفل، دلیلی بر پرداخت کمک هزینه عائله مندی به کارمندان زن نیست؛ لذا کارمند زن باید تکفل مخارج فرزندان خود را بر عهده داشته باشد تا بتوانند از مزایای کمک هزینه عائله مندی برخوردار گردند (رأی شماره ۱۴۶ مورخ۱۳۹۱/۳/۲۲هیئت عمومی دیوان عدالت اداری).

۳) عدم تأمین اعتبار نانی حقوق مکتسبه مستخدمان نخواهد بود (رأی شماره ۱۶۴ مورخ۷۰/۱۲/۲۰ و رأی شماره ۳۹۴ مورخ۸۹/۹/۲۹هیئت عمومی دیوان عدالت اداری).

۴) دانشگاهها و مؤسسات علمی چون براساس مصوبات هیئت امناء اداره می شوند، این مقررات شامل

آنها نمی شود.

۵) نکته مهم و اساسی مورد توجه بهترین وکیل اداری و استخدامی در تهران این است که  مراکزی که دارای قوانین استخدامی خاص هستند، براساس قانون خاص خود اداره می شوند.

۶) بر اساس تبصره (۴) ماده (۱۰۹) قانون مدیریت خدمات کشوری، کمک هزینه عائله مندی و اولاد

بازنشستگان و وظیفه بگیران معادل شاغلین افزایش می یابد.

۷) بر اساس قانون تفسیر بند (۴) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری، علاوه بر کمک هزینه عائله مندی، کمک هزینه اولاد هم به کارمندان زن تعلق می گیرد. ۸) نظر به اینکه صدر ماده واحده قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده مصوب۱۳۹۲/۳/۲۰ کلیه محدودیت های مقرر در قانون تنظیم خانواده و جمعیت مصوب۱۳۷۲/۲/۲۶و اصلاحات آن و سایر قوانین که بر اساس تعداد فرزند برای والدین شاغل یا فرزندان آنها ایجاد شده است را لغو نموده و با عنایت به اطلاق عام به کار رفته در متن ماده واحده مذکور و قرار داشتن بند (۴) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری که محدودیت هایی بر اساس تعداد فرزندان برای والدین شاغل یا فرزندان آنان ایجاد کرده است، محدودیت مقرر در بند (۴) ماده (۶۸) قانون مذکور که پرداخت عائله مندی را صرفا تا سه فرزند مشخص کرده است، منتفی محسوب می شود و دستگاه مکلف است با احراز سایر شرایط مقرر در ماده مزبور به کارمندان خود به ازای هر فرزند و بدون محدودیت در تعداد فرزندان کمک هزینه عائله مندی و اولاد پرداخت نماید؛ اعم از اینکه فرزندان بعد یا قبل از تاریخ تصویب و لازم الاجرا شدن این قانون به دنیا آمده باشند.

۹) بر اساس جزء (ب) (۱) بند (۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور و دادنامه شماره ۵۰۹ مورخ ۱۳۹۵/۸/۴

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، تاریخ ابتدای اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری

۱۳۸۸/۱/۱تعیین شده است. حکم ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری نیز در فصل دهم این قانون پیش بینی شده است. بنابراین احکام ماده (۶۸) و بند (۴) آن از تاریخ ۱۳۸۸/۱۱/۱مجری است.

۱۰) تا سال ۱۳۹۲ پرداخت کمک هزینه عائله مندی برعهده دستگاه اجرایی است و از سال ۱۳۹۲پرداخت کمک هزینه عائله مندی بر عهده سازمان بازنشستگی کشوری است.

متن مستندات

بند (۴) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری ماده ۶۸- علاوه بر پرداخت های موضوع ماده (۶۵) و تبصره های آن و ماده (۶۶) که حقوق ثابت تلقی می گردد فوق العاده هایی به شرح زیر به کارمندان قابل پرداخت می باشد:

۴. کمک هزینه عائله مندی و اولاد به کارمندان مرد شاغل و بازنشسته و وظیفه بگیر مشمول این قانون که دارای همسر می باشند معادل (۸۰۰) امتیاز و برای هر فرزند معادل (۲۰۰) امتیاز و حداکثر سه فرزند. حداکثر سن برای اولادی که از مزایای این بند استفاده می کنند به شرط ادامه تحصیل و نیز غیر شاغل بودن فرزند، (۲۵) سال تمام و نداشتن شوهر برای اولاد اناث خواهد بود. کارمندان زن شاغل و بازنشسته و وظیفه بگیر مشمول این قانون که دارای همسر نبوده و با همسر آنان معلول و یا از کارافتاده کلی می باشد و یا خود به تنهایی متکفل مخارج فرزندان هستند از مزایای کمک هزینه عائله مندی موضوع این بند بهره مند می شوند. فرزندان معلول و از کار افتاده کلی به تشخیص مراجع پزشکی ذی ربط مشمول محدودیت سقف سنی مزبور نمی باشند.

در ادامه به چند مورد از دادنامه های هیئت عمومی دیوان عدالت اداری که توسط بهترین وکیل اداری و استخدامی در تهران ارائه شده توجه می نماییم.

دادنامه شماره ۱۶۴ مورخ۷۰/۱۲/۲۰هیئت عمومی دیوان عدالت اداری آراء صادره از شعب چهارم و اول و هفتم دیوان متفقا استدلال می نمایند، نداشتن اعتبار، مسقط حق مسلم شاکیان نبوده و حقوق ثابته مستخدمین را از بین نمی برد. نتیجتأ آراء صادره از شعب مرقوم نسبت به رای صادره از شعبه دوازدهم دیوان اصح الرأيين تشخیص می گردد.

 

  • دادنامه شماره ۳۹۴ مورخ۸۹/۹/۲۹هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با توجه به رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۶۴ مورخ۱۳۷۰/۱۲/۲۰مبنی بر اینکه عدم تأمین اعتبار، مسقط حق مسلم شکات نبوده و حقوق ثابته مستخدمین را از بین نمی برد. ضمن احراز تعارض بين آراء شعبه چهارم و رأی شعبه دوم دیوان عدالت اداری، رأی شعبه دوم به شماره دادنامه ۷۰۷ مورخ ۱۳۸۲/۴/۲۲در حدی که عدم تأمین اعتبار را مسقط حق شاکی ندانسته و حکم به ورود صادر کرده است، صحیح تشخیص و موافق مقررات اعلام می گردد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
  • دادنامه شماره ۸۲۰ مورخ۹۱/۱۱/۹هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

 با توجه به اینکه مطابق قانون تفسیر بند (۴) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب۱۳۹۰/۱۱/۱۸ کارمندان زن شاغل و بازنشسته و وظیفه بگیر مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری که دارای همسر نبوده و یا همسر آنان معلول و یا از کارافتاده کلی می باشد و یا خود به تنهایی متکفل مخارج فرزندان هستند از مزایای کمک هزینه عائله مندی و اولاد برخوردار می باشند و مطابق مشروح مذاکرات جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در خصوص قانون مذکور، زنانی مشمول قانون هستند که ازدواج نکرده اند یا ازدواج کرده اند و از همسر خود جدا شده اند، بنابراین از نظر مقنن همه زنان مذکور از کمک هزینه عائله مندی و اولاد برخوردار خواهند شد و با توجه به حاکمیت قانون صدرالذکر، بخشنامه شماره۲۰۹/۸۶۲- ۱۳۹۰/۴/۱۲معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نامه شماره۱۶/۳/۱۳۹۰- ۵۹۴۳/۹۰/۲۳۱رئیس امور حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور مقدم بر قانون مذکور، که کارمندان زنی را که همسر آنان فوت شده اند و فرزند تحت تکفل ندارند را از شمول برخورداری از کمک هزینه عائله مندی خارج کرده است، به لحاظ انتفاء موضوع و حاکمیت قانون تفسیر بند (۴) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب۱۳۹۰/۱۱/۱۸، قابل طرح و رسیدگی در هیأت عمومی تشخیص نشد.

  • دادنامه شماره ۱۴۶ مورخ۱۳۹۱/۳/۲۲هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

الف – با توجه به این که مطابق احکام مقرر در باب دوم و سوم از کتاب هشتم قانون مدنی، حضانت و نگهداری از فرزند با مقوله انفاق که از وظایف ولی قهری است، تفاوت دارد و حضانت از طفل دلالتی بر این که الزاما مخارج طفل بر عهده مادر باشد، ندارد؛ بنابراین بند (۲) بخشنامه مورد اعتراض که پرداخت کمک هزینه عائله مندی را به مادرانی که فقط حق حضانت فرزند را عهده دارند، قابل پرداخت ندانسته است، با قانون مغایرتی ندارد و قابل ابطال نیست. ب – مطابق بند (۴) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری برای این که کارمندان زن شاغل و بازنشسته و وظیفه بگیر مشمول قانون که دارای همسر نباشند و یا همسر آنان معلول و یا از کار افتاده کلی باشند، بتوانند از مزایای کمک هزینه عائله مندی برخوردار شوند باید تکفل مخارج فرزندان خود را بر عهده داشته باشند و شرط دیگری برای این امر پیش بینی نشده است؛ بنابراین بند (۳) بخشنامه مورد اعتراض در قسمت احراز تکفل فرزند توسط مادر با حکم دادگاه، مغایر حکم مقنن به شرح مذکور است و به استناد بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری رأی به ابطال آن صادر و اعلام می شود.

  • تبصره (۴) ماده (۱۰۹) قانون مدیریت خدمات کشوری کمک هزینه عائله مندی و اولاد بازنشستگان و وظیفه بگیران معادل شاغلین افزایش می یابد و با این افزایش حکم ماده (۸) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مورخ۱۳۸۰/۱۱/۲۷و اصلاحات بعدی آن لغو می گردد. •

نکته مهم مورد اشاره توسط بهترین وکیل اداری و استخدامی در تهران موضوع قانون تفسیر بند (۴) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری است.

موضوع استفساریه

آیا کارمندان زن شاغل و بازنشسته و وظیفه بگیر مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری که دارای همسر نبوده و یا همسر آنان معلول و یا از کار افتاده کلی می باشد و یا خود به تنهایی متکفل مخارج فرزندان هستند از مزایای کمک هزینه عائله مندی و اولاد موضوع بند (۴) ماده (۶۸) قانون مذکور نیز برخوردار می شوند یا خیر؟ نظر مجلس:

بلی، از مزایای کمک هزینه عائله مندی و اولاد نیز برخوردار می شوند. تفسیر فوق در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ هجدهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ۱۳۹۰/۱۲/۳ به تأیید شورای نگهبان رسید.

خدمات ما